Huisartsen klaar met Franciscus

30-06-2016 Gezond Redactie

VLAARDINGEN - De huisartsen van de regio Nieuwe Waterweg Noord hebben het vertrouwen in de Raad van bestuur van het Franciscus Gasthuis en Vlietland opgezegd. De deelname van huisartsen in samenwerkingsverbanden met het ziekenhuis is stopgezet. Dit besluit viel dinsdag tijdens een vergadering van de huisartsen uit de regio. De Raad van Bestuur van het ziekenhuis is met een brief op de hoogte gesteld. 

,,De gebeurtenissen van de afgelopen maanden hebben de relatie tussen het ziekenhuis, de specialisten en huisartsen in de regio Nieuwe Waterweg Noord ernstig beschadigd’’, schrijven de huisartsen. ,,Uw beleid en keuzes een forse negatieve invloed gehad op onze samenwerking en daarmee op de kwaliteit van zorg.’’ 

De Huisartsenkring geeft in de brief aan dat de manier waarop de Raad van Bestuur van het ziekenhuis de fusie tussen Franciscus en Vlietland vormgeeft indruist tegen de uitgangspunten van de fusie: ‘concentreren wat moet, behouden wat kan.’  ,,Geboortezorg, klinische kindergeneeskunde en goede acute zorg behoren volgens ons op locatie Vlietland behouden te blijven.’’ 

De huisartsenkring voelt zich niet serieus genomen. ,,De afgelopen maanden zijn gekenmerkt door vruchteloos overleg. Nimmer hebben wij als regionale huisartsen het idee gehad dat ons standpunt ertoe deed en serieus werd meegenomen in de besluitvorming door de Raad van Bestuur.’’ Het vertrouwen van de huisartsen is hierdoor zodanig geschaad dat verdere samenwerking voorlopig wordt uitgesloten.

Gerelateerd