Samen strijden tegen laaggeletterdheid

05-06-2018 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - Op maandag 28 mei tekenden 18 organisaties het Bondgenootschap Basisvaardigheden. In het Bondgenootschap verklaren de ondertekenaars het belangrijk te vinden dat alle mensen in Vlaardingen voldoende basisvaardigheden beheersen. Oftewel, dat zij kunnen spreken, luisteren, lezen en schrijven in de Nederlandse taal, rekenen en over voldoende digitale vaardigheden beschikken.

Om makkelijker je weg te vinden in de samenleving, voor je gezondheid te zorgen, uit de schulden te blijven, kinderen op te voeden, een opleiding te doen, of om een baan of vrijwilligerswerk te vinden. Mensen met onvoldoende vaardigheden noemen we laaggeletterd en in Vlaardingen zijn dat er zo’n 15.000.

De ondertekenaars van het Bondgenootschap werken samen en zetten het onderwerp op de agenda. Ze werken aan preventie en vroegsignalering om te voorkomen dat kinderen met een taalachterstand later laaggeletterd raken. Maar ook maken organisaties afspraken over herkennen en doorverwijzen en ontwikkelen ze activiteiten waarmee Vlaardingen hun basisvaardigheden kunnen verbeteren.

De organisaties die hebben ondertekend zijn Albeda College, Bibliotheek Maassluis | Midden-Delfland, Bibliotheek Vlaardingen, Gemeente Vlaardingen, HorizonTaal, Humanitas Nieuwe Waterweg Noord, Minters, NL Educatie, Stichting Aanzet, Stichting Lezen & Schrijven, Stichting Samen-Schrijven, Stichting Vlaardingen in Beweging, Stichting Vluchtelingenwerk, Stroomopwaarts, Tornante Trainingen, UWV, De Windwijzer en Zorgorganisatie Eerste Lijn.  Gerelateerd