GroenLinks bezorgd om thuiszitters

11-10-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Het aantal kinderen dat maanden of jaren geen onderwijs krijgt in Nederland ligt al jaren rond de tienduizend. Om dat tegen te gaan is er een zogeheten ‘Thuiszitterspact’  gesloten, ondertekend door scholen, gemeenten en drie ministeries. Op een aantal plekken is het aantal thuiszitters inmiddels gehalveerd, op andere plekken gaat het minder goed. Vaak blijkt, volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat scholen en gemeenten ruziën over wie welke kosten op zich neemt. Scholen nemen ook vaak geen zorgleerlingen aan omdat ze bang zijn voor slechte slagingspercentages en een ‘aanzuigende werking’ en handelen daarmee in strijd met de gemaakte afspraken.

De GroenLinks-fractie is erg geschrokken van de bevindingen hierover van voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert en heeft naar aanleiding hiervan het college vragen gesteld. Raadsleden Kees Borsboom en Lianne van Kalken willen onder meer weten hoe het college uitvoering geeft aan het Thuiszitterspact in Vlaardingen. Ook vragen ze of het college zicht heeft op het aantal thuiszitters en de achterliggende redenen hierbij. Tenslotte willen Borsboom en Van Kalken weten wat het College doet in samenwerking met de scholen en jeugdzorg om dit aantal terug te dringen.

Gerelateerd
Reacties