Raad stemt in met nieuw coalitieakkoord

28-05-2019 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Een korte agenda in de gemeenteraad is nooit een garantie voor een korte vergadering. Vanavond stonden er ‘hemelsbreed’ maar drie echte punten op die raadsagenda: de afspraken die de zes partijen gemaakt hebben voor de komende jaren, oftewel het coalitieakkoord, en het installeren van twee wethouders en één raadslid. Eerder was al duidelijk geworden dat er in het nieuwe raadsakkoord minder ruimte was voor investeringen waaronder de Marathonweg en dat de lasten voor de inwoners omhoog gaan. Het werd weliswaar geen middernacht, maar de relatief korte agenda nam toch enkele uren in beslag.

Eerst werd geprobeerd om het bespreken van het nieuwe akkoord door te schuiven maar een stemming hierover leverde te weinig ‘vóórs’ op. Een voorstel om het coalitieakkoord alleen voor kennisgeving aan te nemen sneuvelde ook. Daarop namen de fractievoorzitters van de oppositie alsnog kort het woord. Gilles Pappers van ONS Vlaardingen had er geen goed woord voor over en vond de lokale ‘stem’ in het college door Leefbaar Vlaardingen ook niet (goed) vertegenwoordigd. Ondanks een ontslagen wethouder en een geslonken eigen fractie suggereerde Pappers dat dit wel bij ONS Vlaardingen het geval zou zijn geweest.

Stefanie Solleveld van de PvdA vond al eerder dat er een duidelijke visie ontbrak in het nieuwe akkoord. Zorg was er vooral om het schrappen van extra maatregelen rond de Marathonweg en ze diende hier dan ook twee moties over in: één voor het instellen van een milieuzone en één voor de aanleg van rotondes voor een betere doorstroming. Daarnaast diende Solleveld een motie in om te onderzoeken of er toch nieuwbouw kon komen voor het Groen van Prinstererlyceum in plaats van renovatie.

Marcel Kerkhof van de gelijknamige fractie nodigde de ‘andere partijen’ uit maar met andere voorstellen te komen. ‘Voorstellen die leiden tot een beter akkoord zijn altijd welkom’, aldus Kerkhof. Ben Trooster van Beter voor Vlaardingen antwoordde daarop dat er in de ambtelijke organisatie ‘miljoenen’ bezuinigd konden worden, waarop hij uitgenodigd werd om dit even op papier uit te werken. Of dat er nog komt valt te betwijfelen en zo bleef het voorlopig ‘roepen voor de bühne’.

Er ontspon zich vervolgens een discussie over een akkoord waarvan de afzonderlijke punten de raad eigenlijk nog moesten ‘passeren’. Onder meer via de Begroting. Bijzonder was dat de woordvoerder namens het college daarbij Eric van der Burg was: formateur, voormalig wethouder in Amsterdam en fractievoorzitter van de VVD in de raad van die stad. Van der Burg met ‘verve’, humor en soms met meer kennis van zaken dan Vlaardingse raadsleden.

Aan het eind van de behandeling van het coalitieakkoord vond de stemming plaats waarbij maar liefst 24 raadsleden (5 meer dan in de nieuwe coalitie) voor het akkoord stemden. De moties van de PvdA haalden het niet, waarbij de nieuwe coalitie structureel gesteund werd door de AOV. 'We weten nu gelijk hoe de verhoudingen liggen voor de rest van deze raadsperiode' verzuchtte Stefanie Solleveld tenslotte.

 

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date