Zorgen grondwaterstand: pompen of verzuipen ?

16-02-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – De nieuw aangelegde A4, inclusief de Ketheltunnel, bezorgt bewoners van de Holy de nodige ‘kopzorgen’. Dagelijkse wordt er uit het gebied rond de A4 ruim 1.000.000 liter water gepompt, wat later deels weer terug wordt gepompt. Wat zullen de gevolgen hiervan zijn op termijn ? Gaat de grond in een deel van de Holy verzakken en daarmee de huizen ? Het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) en de PvdA stelden hier gezamenlijk vragen over aan het college.

Beide partijen willen weten of het college op de hoogte is van de grondwaterproblematiek en wat hier de gevolgen van zijn voor het gebied en de woningen ernaast. ,,Grondwater trekt zich niets aan van gemeentegrenzen’’, zo stellen de partijen. ,,Is er overleg hierover met de gemeente Schiedam en met Midden Delfland ?’’

Dat het misschien ‘handig’ is om hier eens naar te kijken lijkt, met het oog op de toekomstige aanleg van de Blankenburgtunnel, een schot voor open doel. De AOV en de PvdA vragen het college of het inderdaad bereid is om tot een toekomstvisie te komen met het oog op deze problematiek, en hier bewoners en Rijkswaterstaat ook bij te betrekken.

Over de gevolgen op korte en (middel)lange termijn van net wegpompen van het lekkende grondwater bestaan verschillende theorieën. De oorzaken van het waterprobleem zijn een niet geheel waterdichte diepe kleilaag en waterdoorlatende wanden van de verdiept aangelegde A4. Niemand kan nu al met zekerheid vertellen of de grond zal verzakken. Rijkswaterstaat denkt dat het wel mee zal vallen, immers, veel van wat weggepompt wordt zal ook weer teruggepompt worden.

Gerelateerd