Burenbemiddelaars in Vlaardingen

29-05-2019 Wonen Advertorial

VLAARDINGEN - De woningcorporaties Waterweg Wonen en Samenwerking, Politie (team Waterweg) en de Wijkteams Vlaardingen als verwijzers, de gemeente Vlaardingen als opdrachtgever en Minters als opdrachtnemer hebben op maandag 27 mei een samenwerkingsovereenkomst met De BurenBemiddelaar Vlaardingen ondertekend. Met deze samenwerking wil de gemeente samen met de betrokken partners de professionele organisatie voor De BurenBemiddelaar Vlaardingen verder vormgeven en een vaste plek geven in de Vlaardingse samenleving.

De BurenBemiddelaar is in 2017 gestart met als doel woonoverlast te verminderen en ruzies in de buurt te voorkomen en te beslechten. Dit wordt bereikt door conflicten tussen buren of buurtbewoners in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en zo efficiënt mogelijk aan te pakken. De beoogde resultaten daarvan zijn meer woonplezier voor betrokkenen, een meer leefbare buurt, sterkere gemeenschapszin en grotere zelfredzaamheid van burgers.

Om deel te nemen aan de kwaliteitstoetsing van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voor organisaties, moet De BurenBemiddelaar minimaal een jaar draaien, en aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit heeft betrekking op specifiek omschreven kwaliteit van organisatie, methodiek, coördinatie, begeleiding, kwaliteitsbewaking, uitvoering, terugkoppeling, samenwerking en resultaten. Met deze getekende samenwerkingsovereenkomsten is een volgende stap gezet richting CCV-erkenning, die dit jaar nog aangevraagd zal worden. 

Alle bemiddelaars zijn CCV-getrainde vrijwilligers, die hun communicatieve vaardigheden graag aanbieden aan andere bewoners van de stad. Zij kunnen goed luisteren en vanuit een onpartijdige en neutrale rol bewoners ondersteunen in het oplossen van hun burenconflict. De hulp van de BurenBemiddelaars is gratis voor Vlaardingers.

Meer informatie
Meer informatie bij Loes van Delft/Tanja Storm, coördinator De BurenBemiddelaar Vlaardingen van Minters, 010-435 1022, of kijk op www.minters.nl
 

Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date