Vacature

Leerkracht bovenbouw

01-11-2019 Vacature

Met 6 stamgroepen vormen wij een kleine leer-en ontwikkelmaatschappij. Er wordt gewerkt met de principes van het vernieuwend Jenaplan onderwijs. Het leren en ontwikkelen stimuleren we door het waarderen, benutten van verschillen, samenwerken, doelen stellen en presenteren. Vanuit het gedachtengoed
‘stap in, reis mee en ontdek de wereld’ maken wij het verschil voor het kind.

Het team is nauw bij elkaar betrokken. Er wordt actief samengewerkt en onderling ondersteuning geboden. Samen wordt de visie op het spelende en lerende kind gedeeld, uitgedragen en uitgevoerd. Individuele- en/of teamscholing wordt aangeboden. Zo bouwt Jenaplan Vlaardingen verder aan het Jenaplanconcept.

We richten ons komend jaar steeds meer op onderzoeksvragen en diep leren voor kinderen met behulp van Jeelo. Wereldoriëntatie komt centraal te staan.
Leerkrachten worden meer en meer eigenaar van de inhoud en organisatie. We laten methodes los en werken vanuit doelen. Er is meer dan één antwoord goed op een vraag. Divergent leren denken en zelf daarbij het goede voorbeeld geven om samen met de kinderen tot verwondering te komen. Wie heeft zin om deze vorm van onderwijs die DIEP gaat, mee vorm te gaan geven?

Een liefhebbende en lerende meester of juf

Ben jij degene die bij ons wil komen werken? Voor een fulltime baan in onze gezellige bovenbouwgroep 7-8. Als je vier dagen wilt werken, is dat ook bespreekbaar. Heb je interesse, solliciteer vooral, want we gaan graag met je in gesprek over de verschillende mogelijkheden. Een vaste aanstelling hoort daar zeker bij.

Wie zijn wij?
We zijn een kleine school met grote onderlinge betrokkenheid. Iedereen kent elkaar en de lijnen zijn kort. Er zijn 6 stamgroepen. We werken volgens de principes van Jenaplan. Kinderen leren bij ons samenwerken en samen leren. Dat elk kind uniek is, betekent voor ons onderwijs dat we verschillen
benutten en waarderen. Daarom volgen we hun ontwikkeling door middel van een volgsysteem en doen verslag in een portfolio. Doelen stellen stimuleert het leren en voor ons betekent dit dat de methode niet leidend is. We geloven dat de leerkracht het verschil maakt en zich bewust moet zijn van de
interventies die er toe doen, zodat een kind zich gewaardeerd voelt en uitgedaagd wordt om tot leren te komen. Het zelf ontwerpen van lessen behoort tot
de uitdagingen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de kinderen. Onze slogan “Stap in, reis mee en ontdek de wereld” heeft te maken met de projecten die we geven, waarbij we de zaakvakken integreren in het vak wereldoriëntatie. Dit doen we aan de hand van de methode JEELO.

Gym, dans, veel buitenspelen en leren behoren allemaal tot ons aanbod. Een bevoegd docent geeft de gymlessen. Gastlessen en excursies vormen een
wezenlijk onderdeel om de wereld te leren begrijpen. We werken met een eventmanager die heel veel regelt op dat gebied. De kring als opstelling van de
stoelen hanteren we bewust om open en eerlijk te kunnen communiceren en te laten zien dat ieders mening ertoe doet. We geven wekelijks Engels en
mindfulness in de groepen 1 tot en met 8. De populatie die onze school bezoekt is divers. De inspectie heeft onze school recentelijk met een voldoende gewaardeerd waarbij zij hebben opgemerkt dat de omgang tussen kinderen, ouders en leerkrachten bijzonder veilig en sfeervol is.

Wat bieden wij?
Als je bij ons werkt, zorgen we er met elkaar voor dat jij:
- ondersteund wordt, je begrepen voelt en er niet alleen voor staat.
- ouders om hulp kan vragen en die hartelijk betrokken zijn bij jou en je groep.
- je verder kan ontwikkelen door individueleen/of teamscholing.
- omringt wordt door de levendige natuur vanwege de aanwezigheid van schildpadden, vissen, honden en schooltuinen op het dak.
- je fysiek prettig kan voelen door te werken in een nieuw gebouw dat klimatologisch op orde is.
- je visie op het spelende en lerende kind kan delen, uitdragen en uitvoeren met de collega’s en je steentje kan bijdragen aan de uitvoering van het Jenaplanconcept.
- de dienstbaarheid van het kantoor van Stichting Wijzer kan ervaren doordat ze je met raad en daad bijstaan.

Wie zoeken wij?
Wij willen graag in contact komen met jou als je een leerkracht bent die:
- bewust kiest voor onze school. Ervaring is niet vereist.
- in het bezit is van een PABO diploma.
- bijzonder veel waarde hecht aan spelend leren en ervaringsgericht leren.
- doelgericht en ontwikkelingsgericht werkt waarbij je bewust interventies toepast om het leren en denken te stimuleren.
- de groep kinderen tot een hechte groep kan vormen en oog en oor heeft voor signalen waardoor kinderen zich begrepen en gezien voelen.
- de openbare identiteit ondersteunt en uitdraagt.
- bereid is om de grote betrokkenheid van ouders te ontvangen en in te zetten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de directeur Arianne Zonneveld. Tijdens de Open Avond op 20 november kun je een rondleiding en een
presentatie bijwonen over hoe het bij ons school er aan toe gaat. Als je belangstelling hebt voor de vacature, verwachten we je brief met CV voor 21
november 2019. Voor 1 december vinden de gesprekken plaats met een afvaardiging van het team en de MR.

Contact
Email: a.zonneveld@wijzer.nu
Website: www.jenavld.nl
Tel: 010-4712914/06-11375206
Van Hogendorplaan 1023
3135 BK Vlaardingen

Bedrijf

Jenaplanschool Vlaardingen

Van Hogendorplaan 1023
3135 BK Vlaardingen
0611375206
a.zonneveld@wijzer.nu
jenavld.nl