Vacature

Liefhebbende en lerende meester of juf

06-05-2019 Vacature

Heb je interesse, solliciteer vooral, want we gaan graag met je in gesprek over de verschillende mogelijkheden. Een vaste aanstelling hoort daar zeker bij. De bouw of groep waar je in komt te werken, staat nog niet vast, dus geef je eigen voorkeur aan. 

Wie zijn wij?
We zijn een kleine school met grote onderlinge betrokkenheid. Iedereen kent elkaar en de lijnen zijn kort. Er zijn 6 stamgroepen. We werken volgens de principes van Jenaplan. Kinderen leren bij ons samenwerken en samen leren. Dat elk kind uniek is, betekent voor ons onderwijs dat we verschillen benutten en waarderen. Daarom volgen we hun ontwikkeling door middel van een volgsysteem en doen verslag in een portfolio. Doelen stellen stimuleert het leren en voor ons betekent dit dat de methode niet leidend is. We geloven dat de leerkracht het verschil maakt en zich bewust moet zijn van de interventies die er toe doen, zodat een kind zich gewaardeerd voelt en uitgedaagd wordt om tot leren te komen.

Het zelf ontwerpen van lessen behoort tot de uitdagingen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de kinderen. Onze slogan “Stap in, reis mee en ontdek de wereld” heeft te maken met de projecten die we geven, waarbij we de zaakvakken integreren in het vak wereldoriëntatie. De kinderen leren zich te presenteren tijdens vieringen en zich te uiten door middel van kunst en cultuurvormen.

Gastlessen en excursies vormen een wezenlijk onderdeel om de wereld te leren begrijpen. De kring als opstelling van de stoelen hanteren we bewust om open en eerlijk te kunnen communiceren en te laten zien dat ieders mening er toe doet. We geven wekelijks Engels en mindfulness in de groepen 1 tot en met 8. De populatie die onze school bezoekt is divers.

Wie zoeken wij?
Wij willen graag in contact komen met jou als je een leerkracht bent die:
- bewust kiest voor Jenaplanonderwijs. Ervaring is niet vereist.
- in het bezit is van een PABO diploma.
- met ons team het Jenaplanconcept verder wil helpen uitbouwen en vormgeven.
- bijzonder veel waarde hecht aan spelend leren en ervaringsgericht leren.
- doelgericht en ontwikkelingsgericht werkt waarbij je bewust interventies toepast om het leren en denken te stimuleren.
- de groep kinderen tot een hechte groep kan vormen en oog en oor heeft voor signalen waardoor kinderen zich begrepen en gezien voelen.
- de openbare identiteit ondersteunt en uitdraagt.
- bereid is om de grote betrokkenheid van ouders te ontvangen en in te zetten. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de directeur Arianne Zonneveld. Als je belangstelling hebt voor de vacature, verwachten we je brief met CV voor 12 mei 2019. De gesprekken vinden plaats met een afvaardiging van het team en de MR.

Bedrijf

Jenaplanschool Vlaardingen

Van Hogendorplaan 1023
3135 BK Vlaardingen
06 - 113 75 206
a.zonneveld@wijzer.nu
www.jenavld.nl